O nas About

YY
Gościnność.
Minimalizm.
Otwartość.
Jesteśmy z Kato. I lubimy to miejsce. Bo łączy nas z nim nie tylko adres zamieszkania, ale zajawka na to, że nasza lokalność to coś co nas odróżnia od reszty, stanowi naszą siłę i gwarancję solidnej jakości. YY to nie tylko produkt, który będziemy odkrywać stopniowo ale nasz sposób myślenia o mieście i sposobie korzystania z niego. A nasze miasto to Kato. Wierzymy w to, że nasze miasto to mocna marka sama w sobie , która symbolizuje nowoczesność i szacunek do tradycji w jednym.
YY to miejsca spotkań i energii, którą czerpiemy z własnego doświadczenia i działania na rzecz miasta. Lubimy nie tylko rozmawiać o tym co by można zmieniać, ale dążymy do realnej zmiany. Wiadomo, że wszystkie rewolucje zaczynają się w kawiarniach!
YY
Hospitality.
Minimalism.
Openess.
We are from Kato. And we like this place. It is not only our address but our pride that being local distinguishes us from others, it constitutes to our power and guarantees solid quality.
YY is not only a product, which we will gradually reveal, but our way of thinking about the city and enjoying it. And our city is Kato.
We believe that our city is a strong brand itself that symbolizes both modernity and respect for tradition.
YY are places to meet and exchange energy that we take from our own experience and past activities for the city.
Not only do we like to talk about change, but we aim for the real one. And as we know, every revolution starts in a café!

Adres kawiarni

Aleja Wojciecha Korfantego 35 (podcienia Spodka)
40-005 Katowice

(kawiarnia nieczynna w 2022 roku)

Café address

Avenue of Wojciech Korfanty 35 (arcades of Spodek)
40-005 Katowice

(closed in 2022)